leseni-flekna-semily-logo

Půjčovna rámového lešení

Specializujeme se na pronájem rámového lešení včetně dopravy a odborné montáže.

Kompletní servis

Lešení dovezeme, postavíme, po dokončení prací složíme a odvezeme. Nemusíte se o nic starat.

Letité zkušenosti

Práci s lešením se věnujeme již téměř 30 let. Za tu dobu jsme nasbírali bohaté zkušenosti, zvládneme jakoukoliv výzvu.

Doplňkové služby

Kromě rámového lešení půjčujeme stavební výtahy a vrátky GEDA. Dále pořádáme školení pro lešenáře.

O firmě
Lešení Flekna s.r.o.

Půjčovna lešení v Semilech vznikla v roce 1991. Původně malou nabídku lešení jsme během našeho působení rozšířili na kompletní sortiment kvalitního rámového lešení, se kterým pokryjeme i nejnáročnější projekty. 

Od roku 2018 vám pronájem lešení poskytujeme pod obchodním jménem LEŠENÍ FLEKNA s.r.o.

Půjčovna lešení

K pronájmu vám nabízíme rámová lešení PLETTAC, MJ UNI, Layher a mnoha dalších značek. Stavební lešení využijete pro rekonstrukce nemovitostí, fasádní opravy a další výškové práce. Předností rámového lešení je nízká hmotnost, rychlá montáž i demontáž a především stabilní konstrukcevysokou variabilitou jednotlivých dílů.

Nájem lešení poskytujeme po celé České republice, vzhledem k ceně dopravy se většinou jedná o rádius cca 100 km kolem Semil, zejména pak v okrese Semily a dále v okolí měst Jičín, Vrchlabí a v dojezdové vzdálenosti Liberce. Kromě lešení vám ve spolupráci se společností Ramirent a.s. nabízíme montáž, demontáž a pronájem stavebních výtahů a vrátků značky GEDA.

Cena pronájmu lešení se obvykle skládá z dopravy, montáže a demontáže lešení a z pronájmu, který vychází z plochy zakryté lešením a doby pronájmu. Prohlédněte si ceník pronájmu lešení.

Ceník pronájmu

Cena pronájmu lešení se obvykle skládá z dopravy, montáže a demontáže lešení a z pronájmu, který vychází z plochy zakryté lešením a doby pronájmu.

Prohlédněte si ceník pronájmu lešení.

Profesní Školení pro lešenáře

Součástí našich služeb jsou profesní školení pro lešenáře. Poskytujeme základní kurz lešenářské techniky, který je nutný pro všechny osoby, které provádějí montáž a demontáž lešení.

Školení lešenářů se skládá z informací o platných zákonech, normách a nařízeních v souvislosti s bezpečností práce při montáži a demontáži lešení, odborné teoretické přípravy, technických postupů a praktických zkušeností. Každé školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu. Po úspěšném složení testu získáte průkaz lešenáře.

Máte zájem o školení pro lešenáře?
Zavolejte nám a informujte se o termínech školení.

1. Kontakt

Zavolejte nám nebo napište e-mail a sdělte nám svou poptávku.

2. Cenová nabídka

Na základě vašich požadavků připravíme cenovou nabídku.

3. Objednávka

Po odsouhlasení nabídky připravíme objednávku a zálohovou fakturu.

4. Realizace

V dohodnutém termínu vám lešení přivezeme a postavíme.

Nabídka práce

Hledáme zájemce o pracovní pozici Lešenář – předák

Nabízíme:
– Volnou pracovní dobu s podmínkou dodržení dohodnutých termínu
– Výdělek v úkole podle výměry lešení
– Možnost zvolit si vlastní členy party
– Po zkušební době firemní telefon s neomezenými hovory a SMS
– Po zkušební době firemní pracovní oblečení

Požadujeme:
– Pokročilé zkušenosti s montáží a demontáží rámového lešení
– Schopnost samostatného návrhu a sestavení konstrukce lešení
– Řidičský průkaz B, BE
– Schopnost organizovat a vést práci v teamu
– Odpovědný přístup
– Čistý trestní rejstřík
– Lešenářský průkaz není podmínkou

Možnosti pracovního poměru:
– DPP, DPČ, OSVČ

Máte zájem o brigádu u naší firmy?
Zavolejte nám a informujte se o pracovních možnostech

Kontaktujte nás

Lešení Flekna s.r.o.

Provozovna a sklad ( areál bývalé Technometry )

Ing. David Flekna
Bítouchov 178

513 01 Semily

IČO: 06783848, DIČ: CZ06783848
Spisová značka C 41041/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
© 2024 Lešení Flekna Semily – všechna práva vyhrazena.

Ceny pronájmu montovaného lešení (DSK)

Tyto ceny platí v případě dodání lešení včetně montáže a demontáže jako kompletní služby. Lešení je předáno formou předávacího protokolu s vyznačenou výměrou. Do konstrukce takto předaného lešení není dovoleno jakkoliv zasahovat, přestavovat jej nebo demontovat bez předchozí konzultace. Pronájem DSK je řešen zejména částí 1 Obchodních podmínek.

Ceny montáže a demontáže lešení
Montáž lešení
(podle složitosti, terénu a množství)
29 - 80 Kč/m2
Demontáž lešení10 - 40 Kč/m2
Minimální cena montáže1500 Kč
Minimální cena demontáže750 Kč
Revize konstrukce lešení po montáži0 Kč (v ceně montáže)
Revize konstrukce po 30/15 dnech užívání (je možné zajistit vlastním technikem)400 Kč/hod. + náklady na dopravu
Ceny pronájmu DSK podle předané výměry
Denní pronájem 1 - 49 m23,60 Kč/m2/den
Denní pronájem 50 - 99 m22,40 Kč/m2/den
Denní pronájem 100 - 299 m21,80 Kč/m2/den
Denní pronájem 300 - 499 m21,20 Kč/m2/den
Denní pronájem nad 500 m21,10 Kč/m2/den
Denní pronájem příhradových nosníků4 Kč/bm/den
Minimální cena pronájmu500 Kč
Ochranné sítě
Montáž ochranných sítí11 Kč/m2
Demontáž ochranných sítí5,50 Kč/m2
Pronájem ochranných sítí0,21 Kč/m2/den
Ostatní práce a činnosti
Přenášení materiálu nad 30m7 Kč/m2
Prostoje - nezaviněné (nepřipravenost stavby)300 Kč/hod/osoba
Vícepráce - neuvedené v ceníku300 Kč/hod/osoba
Manipulace, kontrola, inventarizace a zaskladnění materiálu při nedovolené demontáži nebo úpravě DSK300 Kč/hod/osoba
Vícenáklady
(nezahrnuté v montáži, demontáži a pronájmu) - nezaviněné
dle skutečnosti
Pokuta za neoprávněné užívání nedokončeného nebo nepředaného lešení bez souhlasu pronajímateletrojnásobek běžného nájemného dle tohoto ceníku za každý i započatý den, minimálně 10.000 Kč
Doprava
(podle množství lešení volíme optimálně velikost soupravy a počet cest)
10 - 45 Kč/km
Poplatek za vyhotovení a zaslání papírové faktury poštou50 Kč

Ceny pronájmu sady lešení

Tyto ceny platí v případě pronájmu lešení bez montáže a demontáže. Lešení je předáno formou předávacího protokolu s vyznačeným seznamem komponent. Montáž a demontáž je v kompetenci nájemce. Pronajímatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za dodržení norem a předpisů pro montáž dočasných stavebních konstrukcí (DSK). Nájemce nese plnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození jednotlivých komponent lešení. Pronájem sady lešení je řešen zejména částí 2 Obchodních podmínek.

Ceny pronájmu sady lešení podle předané výměry
Denní pronájem 1 - 49 m27,80 Kč/m2/den
Denní pronájem 50 - 99 m25,40 Kč/m2/den
Denní pronájem 100 - 299 m24,20 Kč/m2/den
Denní pronájem 300 - 499 m23,00 Kč/m2/den
Denní pronájem nad 500 m21,50 Kč/m2/den
Denní pronájem příhradových nosníků4 Kč/bm/den
Minimální cena pronájmu500 Kč
Ochranné sítě
Pronájem ochranných sítí0,30 Kč/m2/den
Ostatní práce a činnosti
Přenášení materiálu nad 30m6 Kč/m2
Manipulace při přípravě, návozu, odvozu a úklidu sady lešení300 Kč/hod/osoba
Prostoje - nezaviněné (nepřipravenost stavby)300 Kč/hod/osoba
Vícepráce - neuvedené v ceníku300 Kč/hod/osoba
Vícenáklady
(nezahrnuté v montáži, demontáži a pronájmu) - nezaviněné
dle skutečnosti
Pokuta za neoprávněné užívání nepředaného lešení bez souhlasu pronajímateletrojnásobek běžného nájemného dle tohoto ceníku za každý i započatý den, minimálně 10.000 Kč
Doprava
(podle množství lešení volíme optimálně velikost soupravy a počet cest)
10 - 45 Kč/km
Poplatek za vyhotovení a zaslání papírové faktury poštou50 Kč

Obchodní podmínky společnosti
LEŠENÍ FLEKNA s.r.o.

Tyto obchodná podmínky definují základní pravidla pro montáže, demontáže a pronájem lešení a stavebních výtahů.

Jestliže by vznikl rozpor mezi informacemi uvedenými v tištěné podobě obchodních podmínek a informacemi zveřejněnými zde, platí vždy informace uvedené zde. Vyjímkou může být změna konkrétních ustanovení uvedená v konkrétní nabídce nebo podepsané objednávce, která se vztahuje na jednotlivou zakázku. V takovém případě platí úpravy uvedené v objednávce, pokud je podepsána oběma stranami.

Obecná ustanovení obchodních podmínek

Obecné podmínky jsou definovány těmito několika body:

 • Nájemce je povinen s pronajatým lešení nakládat s odbornou péčí, obvyklým způsobem a za účelem, pro který lešení objednal
 • Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození, či znehodnocení pronajatého lešení a vzniklou škodu uhradí v pořizovacích cenách
 • Všechny škody nebo nadměrné opotřebení lešení je nájemce povinen zaplatit pronajimateli do 10 dnů od jejich vzniku
 • Nájemce nesmí dát po dobu pronájmu lešení do užívání jinému. V případě porušení tohoto bodu má pronajímatel právo okamžitě pronájem ukončit a účtovat přirážku k doasvadnímu pronájmu ve výši 100 % a to až do vrácení pronajatého lešení. Toto se nevztahuje na dodavatele prací pracujících pro nájemce, kteří využívají lešení k dodání objednaných prací
 • Nájemce je povinen provádět na pronajatém lešení údržbu na svůj náklad. Je povinen udržovat pronajaté lešení ve stavu, v jakém jej převzla s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
 • Nájemce nesmí na pronajatém lešení provádět žádné nevratné zásahy a úpravy
 • Nájemce je povinen vrátit pronajaté lešení čisté a očištěné od malt a zbytků stavebních hmot, s přihlédnutím ke stavu a běžnému opotřebení lešení. Znečištěné lešení bude očištěno na náklady nájemce a nájemce se zavazuje tyto náklady uhradit
 • Pronajímatel smí na lešení umístit své reklamní materiály s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům

Spolupráce s půjčovnou obecně může probíhat ve dvou režimech nebo jejich kombinacích:

1. Pronájem dočasné stavební konstrukce (DSK)

Jedná se o pronájem lešení včetně montáže a demontáže. Lešení je předáno do užívání jako kompletní konstrukce a ve stejném stavu musí být předáno zpět

2. Pronájem sady lešení

Pronájem materiálu potřebného na konkrétní sestavu lešení. Montáž a demontáž si zařizuje nájemce

1. Pronájem dočasné stavební konstrukce (DSK)

Obchodní podmnínky pro pronájem lešení včetně montáže a demontáže:

 • Při pronájmu montovaného lešení (DSK) nese pronajímatel plnou odpovědnost za dodržení všech norem a předpisů platných v ČR pro montáž dočasných stavebních konstrukcí
 • Před započetím montáže je nájemce povinen zajistit stavební připravenost dle specifikace v nabídce. Nedodržení této povinnosti může generovat další vícenáklady, které je nájemce povinen uhradit
 • Po montáži je lešení předáno do užívání předávacím protokolem, ve kterém je vyznačeno zejména místo stavby, datum předání do užívání, výměra předaného lešení, osoba odpovědná za správnou montáž a poučení o podmínkách užívání. Součástí protokolu může být i návod k užívání konstrukce lešení
 • Protokol musí být podepsaný prověřenou osobou ze strany nájemce. V případě započetí prací a užívání předaného namontovaného lešení bez nájemcem podepsaného protokolu, je lešení považováno za převzaté ze strany nájemce do užívání. Za užívání lešení nepředaného předávacím protokolem může být účtována pokuta za neoprávněné užívání nepředaného nebo nedokončeného lešení dle ceníku
 • Pronájem lešení začíná běžet dnem předání bez ohledu na to zda a kdy byl podepsán předávací protokol
 • Na sestaveném lešení není povoleno provádět jakékoliv úpravy nebo jej demontovat, není-li v konkrétním případě domluveno jinak. Porušením tohoto bodu přechází na nájemce kompletní odpovědnost za poškozené nebo poztrácené díly lešení a dále vzniká právo pronajimateli účtovat náklady spojené s nápravou stavu a se zjištěním způsobených škod, inventarizací, odvozem a uskladněním lešení a to v hodinových sazbách jako vícepráce.
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za škody  způsobené užíváním sestaveného lešení vzniklé v souvislosti s porušením těchto obchodních podmínek nebo porušením předpisů BOZP
 • Před demontáží je nájemce povinen zbavit lešení zbytků materiálu, nářadí a všeho, co není původní součástí lešení
 • Součástí demontáže nejsou žádné dokončovací práce, zejména pak úprava fasády po odstranění kotevních šroubů a podobně
 • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené pádem předmětů, suti nebo zbytků stavebních hmot ponechaných na lešení.
 • Nájemce je odpovědný za to, aby v průběhu užívání lešení bylo užíváno pouze osobami oprávněnými a řádně proškolenými pro práce na DSK a je povinen zajistit lešení proti jeho poškození, odcizení nebo užívání nepovolanými osobami

2. Pronájem sady lešení

Obchodní podmínky pro pronájem lešení bez montáže a demontáže:

 • Při pronájmu sady lešení nenese pronajímatel žádnou odpovědnost za dodržení všech norem a předpisů platných v ČR pro montáž dočasných stavebních konstrukcí
 • Sada lešení je předána do užívání předávacím protokolem, který obsahuje kompletní soupis předávaných komponent a výměru, pro kterou je sada lešení kalkulována
 • Pronájem sady lešení počíná běžet dnem předání a počítá se z předané výměry lešení uvedené na předávacím protokolu a končí dnem vrácení sady lešení a opětovným podepsáním předávacího protokolu bez ohledu na to, kolik dní a v jaké výměře bylo lešení v průběhu trvání pronájmu sestaveno
 • Nájemce je plně odpovědný za poškození, ztrátu (i dílčí) nebo nadměrné opotřebení jednotlivých komponent lešení. Dále nese plnou odpovědnost za dodržení platných norem a předpisů BOZP při montáži, demontáži a užívání lešení
 • Před vrácením lešení z pronájmu bude provedena kontrola komponent a poškozené, ztracené nebo nadměrně použité komponenty budou zapsány v předávacím protokolu a předepsány k úhradě
 • Nadměrně znečištěné komponenty budou následně vyčištěny na náklady nájemce

Platební podmínky

 • Ceny za užívání, montáž, demontáž popř. dopravu a další práce se sjednají dohodou dle ceníku a obvykle jsou uvedeny v nabídce lešení a v objednávce
 • Ostatní práce a úkony, které nebyly sjednané v nabídce nebo v objednávce jsou účtovány podle platného ceníku, který je v aktuální verzi na www stránkách pronajímatele
 • Nájemce je povinen uhradit pronajímateli zálohu na lešenářské práce ve sjednané výši, není-li dohodnuto jinak
 • Faktura za montáž se vystavuje bezprostředně po předání DSK do pronájmu
 • Faktura za demontáž se vystavuje bezprostředně po předání DSK z pronájmu
 • Faktura za pronájem lešení nebo DSK se vystavuje jednou měsíčně. Pokud je pronajímaná doba kratší nežli jeden měsíc, popřípadě pokud pronájem skončí v průběhu měsíce, bude faktura vystavena bezprostředně po ukončení pronájmu
 • Faktura za dopravu a další práce a úkony dle ceníku se vystavuje bezprostředně po jejich provedení
 • Faktury se vystavují se splatností 14 dní, není-li dohodnuto jinak
 • Faktury jsou vystavované elektronicky a zasílány na email, který si určí nájemce. V případě požadavku nájemce na zaslání faktury v papírové podobě poštou bude účtován poplatek za vyhotovení a zaslání faktury dle ceníku
 • Za včas uhrazenou je faktura považována, pokud je celá fakturovaná částka připsána na účet pronajímatele nejpozději v den splatnosti faktury
 • Bude-li nájemce v prodlení s placením jakékoliv vystavené faktury, je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní úrok a nájemce se zavazuje jej uhradit. Úrok z prodlení je sjednán následovně:
  • je-li platba připsána na účet v termínu 1 – 15 kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení 0,05% denně z celkové neuhrazené dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
  • je-li platba připsána na účet v termínu 16-30 kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení počínaje 16. dnem po splatnosti 0,1% denně z celkové dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
  • je-li platba připsána na účet v termínu 31 a více kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení 0,5% denně z celkové neuhrazené dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení a to ode dne splatnosti faktury
 • Je-li nájemce v prodlení s úhradou kterékoliv faktury více než 7 dní, je pronajímatel oprávněn demontovat a odvézt veškerý pronajatý materiál a to na náklady nájemce. Nájemce se zavazuje tyto náklady v plné výši uhradit. Toto nájemce nijak nezbavuje povinnosti uhradit všechny závazky vůči pronajímateli a to včetně vícenákladů, smluvních úroků a pokut. Splatnost všech neuhrazených i nově vydaných faktur se ke dni demontáže pro neplacení zkracuje na 7 dní bez ohledu na předchozí ujednání.

Zásady firemní politiky

Ve firmě máme dvě zásady. Těmito zásadami se řídíme uvnitř firmy i vůči dodavatelům i zákazníkům a totéž očekáváme od našich dodavatelů a zákazníků. 

Zásada č. 1 :  Když se něco slíbí, musí se to dodržet. Pokud nastane problém, je na tom, kdo něco slíbil aby ho řešil.

Zásada č. 2 :  Faktury a dluhy se platí do data splatnosti. Pokud má kdokoliv problém s konkrétní úhradou, je na něm aby to řešil a to včetně komunikace s veřitelem. Tedy očekává se, že on bude volat a ne že bude volán. To, co se pak domluví, platí. Viz Zásada č. 1

Nemáme zájem o dodavatele nebo zákazníky ani o zakázky od zákazníků, kteří tyto zásady nectí, nebo ctít nechtějí..

Zákazníci, kteří porušili tyto zásady a o jejichž zakázky nemáme zájem jsou uvedeni v Black listu na našich stránkách.

S úctou vůči všem férovým a poctivým dodavatelům a zákazníkům

Ing. David Flekna, jednatel společnosti

Blacklist firem

Společnosti nebo jejich zástupci, o jejichž zakázky nebo spolupráci nemáme zájem, neboť hrubě porušily/porušují naše zásady firemní politiky a zásady slušného obchodního jednání.

66418909         Josef Švaňhal (nesplacený dluh na fakturaci)

63233037         Miroslav Jech (nesplacený dluh n fakturaci)

28886429        WRAGET SAN s.r.o. (nesplacený dluh na fakturaci)

04183932        RH DOMSTAV s.r.o. (nesplacený dluh na fakturaci)

60838744        STRABAG a.s. (jednostranně výhodná SOD umožňuje naúčtovat si a započíst cokoliv si vymyslí, nesplacený dluh na fakturaci)

03653706        Cardano a.s. (dříve START CENTER a.s.) (nesplacený dluh na fakturaci, účelové přepsání na bílého koně)

24819573        RIEGER DESIGN s.r.o. (nesplacený dluh na fakturaci)

04050851        XXL Stavby s.r.o. (nesplacený dluh na fakturaci)

Zakládání účelových společností, neplacení závazků, přepisování na bílé koně a následné insolvence a likvidace firem:

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Miroslav Feřtr, Zátopkova 586, Zeleneč

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Šárka Čeloudová, Poláčkova 5103/2, Jihlava

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Lubomír Matal, Koldínova 1145/4, Praha

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Dagmar Ashfordová, Komenského 1994/26, Boskovice

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Tomáš Ferkl, Břevniště 59, 471 28 Hamr na Jezeře

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je PaeDr. Marie Maňasová, Husníkova 2082/12, Praha

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Šárka Čeloudová, Poláčkova 5103/2, Jihlava

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Eduard Ribu, Str. Aurel Vlaku 7, Arad, Rumunsko

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Vladan Býma, 28.1.1968, Míškovice 46

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Vít Býma, 5.9.1977, Březnice 379

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Jitka Býmová, 4.1.1969, Slušovice 83

Údaje jsou převzaty z veřejně dostupného Obchodního rejstříku