leseni-flekna-semily-logo

Půjčovna rámového lešení

Specializujeme se na pronájem rámového lešení včetně dopravy a odborné montáže.

Kompletní servis

Lešení dovezeme, postavíme, po dokončení prací složíme a odvezeme. Nemusíte se o nic starat.

Letité zkušenosti

Práci s lešením se věnujeme již téměř 30 let. Za tu dobu jsme nasbírali bohaté zkušenosti, zvládneme jakoukoliv výzvu.

Doplňkové služby

Kromě rámového lešení půjčujeme stavební výtahy a vrátky GEDA. Dále pořádáme školení pro lešenáře.

O firmě
Lešení Flekna s.r.o.

Půjčovna lešení v Semilech vznikla v roce 1991. Původně malou nabídku lešení jsme během našeho působení rozšířili na kompletní sortiment kvalitního rámového lešení, se kterým pokryjeme i nejnáročnější projekty. 

Od roku 2018 vám pronájem lešení poskytujeme pod obchodním jménem LEŠENÍ FLEKNA s.r.o.

Půjčovna lešení

K pronájmu vám nabízíme rámová lešení PLETTAC, MJ UNI, Layher a mnoha dalších značek. Stavební lešení využijete pro rekonstrukce nemovitostí, fasádní opravy a další výškové práce. Předností rámového lešení je nízká hmotnost, rychlá montáž i demontáž a především stabilní konstrukcevysokou variabilitou jednotlivých dílů.

Nájem lešení poskytujeme po celé České republice, vzhledem k ceně dopravy se většinou jedná o rádius cca 100 km kolem Semil, zejména pak v okrese Semily a dále v okolí měst Jičín, Vrchlabí a v dojezdové vzdálenosti Liberce. Kromě lešení vám ve spolupráci se společností Ramirent a.s. nabízíme montáž, demontáž a pronájem stavebních výtahů a vrátků značky GEDA.

Cena pronájmu lešení se obvykle skládá z dopravy, montáže a demontáže lešení a z pronájmu, který vychází z plochy zakryté lešením a doby pronájmu. Prohlédněte si ceník pronájmu lešení.

Ceník pronájmu

Cena pronájmu lešení se obvykle skládá z dopravy, montáže a demontáže lešení a z pronájmu, který vychází z plochy zakryté lešením a doby pronájmu.

Prohlédněte si ceník pronájmu lešení.

Profesní Školení pro lešenáře

Součástí našich služeb jsou profesní školení pro lešenáře. Poskytujeme základní kurz lešenářské techniky, který je nutný pro všechny osoby, které provádějí montáž a demontáž lešení.

Školení lešenářů se skládá z informací o platných zákonech, normách a nařízeních v souvislosti s bezpečností práce při montáži a demontáži lešení, odborné teoretické přípravy, technických postupů a praktických zkušeností. Každé školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu. Po úspěšném složení testu získáte průkaz lešenáře.

Máte zájem o školení pro lešenáře?
Zavolejte nám a informujte se o termínech školení.

1. Kontakt

Zavolejte nám nebo napište e-mail a sdělte nám svou poptávku.

2. Cenová nabídka

Na základě vašich požadavků připravíme cenovou nabídku.

3. Objednávka

Po odsouhlasení nabídky připravíme objednávku a zálohovou fakturu.

4. Realizace

V dohodnutém termínu vám lešení přivezeme a postavíme.

Nabídka brigády

Aktuálně pro vás nemáme žádné volné místo. Pravidelně ale hledáme brigádníky na sezónní výpomoc, proto sledujte naše stránky.

Máte zájem o brigádu u naší firmy?
Zavolejte nám a informujte se o pracovních možnostech

Kontaktujte nás

Lešení Flekna s.r.o.

Ing. David Flekna
Bítouchov 178

513 01 Semily

IČO: 06783848
DIČ: CZ06783848

Spisová značka C 41041/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
© 2020 Lešení Flekna Semily – všechna práva vyhrazena.

Ceny pronájmu montovaného lešení (DSK)

Tyto ceny platí v případě dodání lešení včetně montáže a demontáže jako kompletní služby. Ješení je předáno formou předávacího protokolu s vyznačenou výměrou. Do konstrukce takto předaného lešení není dovoleno jakkoliv zasahovat, přestavovat jej nebo demontovat bez předchozí konzultace. Pronájem DSK je řešen zejména částí III. Rámcové smlouvy a příslušnou částí Obchodních podmínek.

Ceny montáže a demontáže lešení
Montáž lešení
(podle složitosti, terénu a množství)
29 - 80 Kč/m2
Demontáž lešení10 - 40 Kč/m2
Ceny pronájmu DSK podle předané výměry
Denní pronájem 1 - 49 m23 Kč/m2/den
Denní pronájem 50 - 99 m22 Kč/m2/den
Denní pronájem 100 - 299 m21,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 300 - 499 m21 Kč/m2/den
Denní pronájem příhradových nosníků4 Kč/bm/den
Ochranné sítě
Montáž ochranných sítí10 Kč/m2
Demontáž ochranných sítí5 Kč/m2
Pronájem ochranných sítí0,17 Kč/m2/den
Ostatní práce a činnosti
Přenášení materiálu nad 30m6 Kč/m2
Prostoje - nezaviněné (nepřipravenost stavby)300 Kč/hod/osoba
Vícepráce - neuvedené v ceníku300 Kč/hod/osoba
Vícenáklady
(nezahrnuté v montáži, demontáži a pronájmu) - nezaviněné
dle skutečnosti
Pokuta za neoprávněné užívání nedokončeného nebo nepředaného lešení bez souhlasu pronajímateletrojnásobek běžného nájemného dle tohoto ceníku za každý i započatý den, minimálně 10.000 Kč
Doprava
(podle množství lešení volíme optimálně velikost soupravy a počet cest)
10 - 45 Kč/km

Ceny pronájmu sady lešení

Tyto ceny platí v případě pronájmu lešení bez montáže a demontáže. Ješení je předáno formou předávacího protokolu s vyznačeným seznamem komponent. Montáž a demontáž je v kompetenci nájemce. Pronajímatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za dodržení norem a předpisů pro montáž dočasných stavebních konstrukcí (DSK). Nájemce nese plnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození jednotlivých komponent lešení. Pronájem sady lešení je řešen zejména částí IV. Rámcové smlouvy a příslušnou částí Obchodních podmínek.

Ceny pronájmu DSK podle předané výměry
Denní pronájem 1 - 49 m26,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 50 - 99 m24,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 100 - 299 m23,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 300 - 499 m22,50 Kč/m2/den
Denní pronájem nad 500 m21,50 Kč/m2/den
Denní pronájem příhradových nosníků4 Kč/bm/den
Ochranné sítě
Pronájem ochranných sítí0,17 Kč/m2/den
Ostatní práce a činnosti
Přenášení materiálu nad 30m6 Kč/m2
Manipulace při přípravě, návozu, odvozu a úklidu sady lešení300 Kč/hod/osoba
Prostoje - nezaviněné (nepřipravenost stavby)300 Kč/hod/osoba
Vícepráce - neuvedené v ceníku300 Kč/hod/osoba
Vícenáklady
(nezahrnuté v montáži, demontáži a pronájmu) - nezaviněné
dle skutečnosti
Pokuta za neoprávněné užívání nepředaného lešení bez souhlasu pronajímateletrojnásobek běžného nájemného dle tohoto ceníku za každý i započatý den, minimálně 10.000 Kč
Doprava
(podle množství lešení volíme optimálně velikost soupravy a počet cest)
10 - 45 Kč/km

Obchodní podmínky

Zde naleznete stručné obchodní podmínky. Podrobné obchodní podmínky naleznete ke stažení mezi dokumenty. Jsou také součástí Rámcové smlouvy, kterou je nutné podepsat před zahájením spolupráce. Dokumentace k jednotlivým zakázkám se potom stává přílohou podepsané Rámcové smlouvy. Vzor rámcové smlouvy je také k dispozici v dokumentech ke stažení.

Jestliže by vznikl rozpor mezi informacemi uvedenými v rámcové smlouvě a informacemi zveřejněnými v této části, platí vždy informace uvedené v rámcové smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Obecná ustanovení obchodních podmínek

Obecné podmínky jsou definovány těmito několika body:

 • Nájemce je povinen s pronajatým lešení nakládat s odbornou péčí, obvyklým způsobem a za účelem, pro který lešení objednal
 • Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození, či znehodnocení pronajatého lešení a vzniklou škodu uhradí v pořizovacích cenách
 • Všechny škody nebo nadměrné opotřebení lešení je nájemce povinen zaplatit pronajimateli do 10 dnů od jejich vzniku
 • Nájemce nesmí dát po dobu pronájmu lešení do užívání jinému. V příápadě porušení tohoto bodu má pronajímatel právo účtovat přirážku k pronájmu ve výši 100 %. Toto se nevztahuje na dodavatele prací pracujících pro nájemce, kteří využívají lešení k dodání objednaných prací
 • Nájemce je povinen provádět na pronajatém lešení údržbu na svůj náklad. Je povinen udržovat pronajaté lešení ve stavu, v jakém jej převzla s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
 • Nájemce nesmí na pronajatém lešení provádět žádné nevratné zásahy a úpravy.
 • Nájemce je povinen vrátit pronajaté lešení čisté a očištěné od malt a zbytků stavebních hmot, samozřejmě s přihlédnutím ke stavu a běžnému opotřebení lešení
 • Pronajímatel smí na lešení umístit své reklamní materiály s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům

Spolupráce s naší půjčovnou obecně může probíhat ve dvou režimech nebo jejich kombinacích:

1. Pronájem dočasné stavební konstrukce (DSK)

V podstatě se jedná o pronájem lešení včetně montáže a demontáže

2. Pronájem sady lešení

V tomto případě si pronajímatel pouze zapůjčí materiál a montáž a demontáž si zařizuje sám

1. Pronájem dočasné stavební konstrukce (DSK)

Obchodní podmnínky pro pronájem lešení včetně montáže a demontáže:

 • Při pronájmu montovaného lešení (DSK) nese pronajímatel plnou odpovědnost za dodržení všech norem a předpisů platných v ČR pro montáž dočasných stavebních konstrukcí
 • Před započetím montáže je nájemce povinen zajistit stavební připravenost dle specifikace v nabídce. Nedodržení této povinnosti může generovat další vícenáklady, které je nájemce povinen uhradit
 • Po montáži je lešení předáno do užívání předávacím protokolem, ve kterém je vyznačeno zejména místo stavby, datum předání do užívání, výměru předaného lešení, osobu odpovědnou za správnou montáž a poučení o podmínkách užívání. Součástí protokolu může být i návod k užívání konstrukce lešení
 • Protokol musí být podepsaný poveřenou osobou ze strany nájemce. Bez podepsaného protokolu nelze lešení užívat
 • Na sestaveném lešení není povoleno provádět jakékoliv úúravy nebo jej demontovat, není-li v konkrétním případě domluveno jinak. Porušením tohoto bodu přechází na nájemce kompletní odpovědnost za poškozené nebo poztrácené díly lešení a dále vzniká právo pronajimateli účtovat náklady spojené s nápravou stavu a se zjištěním způsobených škod, inventarizací, odvozem a uskladněním lešení a to v hodinových sazbách za vícepráce.
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za škody  způsobené užíváním sestaveného lešení vzniklé v souvislosti s porušením Rámcové smlouvy nebo porušením předpisů BOZP
 • Před demontáží je nájemce povinen zbavit lešení zbytků materiálu, nářadí a všeho, co není původní součástí lešení
 • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené pádem předmětů, suti nebo zbytků stavebních hmot ponechaných na lešení.
 • Nájemce je odpovědný za to, aby v průběhu užívání lešení bylo užíváno pouze osobami oprávněnými a řádně proškolenými pro práce na DSK a je povinen zajistit lešení proti jeho poškození, zcizení nebo užívání nepovolanými osobami

2. Pronájem sady lešení

Obchodní podmnínky pro pronájem lešení bez montáže a demontáže:

 • Při pronájmu sady lešení nenese pronajímatel žádnou odpovědnost za dodržení všech norem a předpisů platných v ČR pro montáž dočasných stavebních konstrukcí
 • Sada lešení je předána do užívání předávacím protokolem, který obsahuje kompletní soupis předávaných komponent a výměru, pro kterou je sada lešení kalkulována
 • Pronájem sady lešení počíná běžet dnem předání a počítá se z předané výměry lešení uvedené na předávacím protokolu a končí dnem vrácení sady lešení a opětovným podepsáním předávacího protokolu bez ohledu na to, kolik dní a v jaké výměře bylo lešení v průběhu trvání pronájmu sestaveno
 • Nájemce je plně odpovědný za poškození, ztrátu (i dílčí) nebo nadměrné opotřebení jednotlivých komponent lešení. Dále nese plnou odpovědnost za dodržení platných norem a předpisů BOZP při montáži, demontáži a užívání lešení
 • Před vrácením lešení z pronájmu bude provedena kontrola komponent a poškozené, ztracené nebo nadměrně použité komponenty budou zapsány v předávacím protokolu a předempsány k úhradě
 • Nadměrně znečištěné komponenty budou následně vyčištěny na náklady nájemce

Platební podmínky

 • Ceny za užívání, montáž, demontáž popř. dopravu a další práce se sjednají dohodou dle ceníku a obvykle jsou uvedeny v nabídce nebo kalkulaci lešení
 • Ostatní práce a úkony, které nebyly sjednané v kalkulaci nebo nabídce jsou účtovány podle platného ceníku, který je v aktuální verzi na www stránkách pronajímatele a také obvykle součástí nabídky lešení
 • Nájemce je povinen uhradit pronajímateli zálohu na lešenářské práce ve sjednané výši, není-li dohodnuto jinak
 • Faktura za montáž se vystavuje bezprostředně po předání DSK do pronájmu
 • Faktura za demontáž se vystavuje bezprostředně po předání DSK z pronájmu
 • Faktura za pronájem lešení nebo DSK se vystavuje jednou měsíčně. Pokud je pronajímaná doba kratší nežli jeden měsíc, popřípadě pokud pronájem skončí v průběhu měsíce, bude faktura vystavena bezprostředně po ukončení pronájmu
 • Faktura za dopravu a další práce a úkony dle ceníku se vystavuje bezprostředně po jejich provedení
 • Faktury se vystavují se splatností 14 dní, není-li dohodnuto jinak
 • Za včas uhrazenou je faktura považována, pokud je celá fakturovaná částka připsána na účet pronajímatele nejpozději v den splatnosti faktury
 • Bude-li nájemce v prodlení s placením jakékoliv vystavené faktury, je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní úrok a nájemce se zavazuje jej uhradit. Úrok z prodlení je sjednán následovně:
  • je-li platba připsána na účet v termínu 1 – 15 kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení 0,05% denně z celkové neuhrazené dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
  • je-li platba připsána na účet v termínu 16-30 kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení počínaje 16. dnem po splatnosti 0,1% denně z celkové dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
  • je-li platba připsána na účet v termínu 31 a více kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení 0,5% denně z celkové neuhrazené dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení a to ode dne splatnosti faktury
 • Je-li nájemce v prodlení s úhradou kterékoliv faktury více než 7 dní, je pronajímatel oprávněn demontovat a odvézt veškerý pronajatý materiál a to na náklady nájemce. Nájemce se zavazuje tyto náklady v plné výši uhradit. Toto nájemce nijak nezbavuje povinnosti uhradit všechny závazky vůči pronajímateli a to včetně vícenákladů, smluvních úroků a pokut.

Zásady firemní politiky

Ve firmě máme dvě zásady. Těmito zásadami se řídíme uvnitř firmy i vůči dodavatelům i zákazníkům a totéž očekáváme od našich dodavatelů a zákazníků. 

Zásada č. 1 :  Když se něco slíbí, musí se to dodržet. Pokud nastane problém, je na tom, kdo něco slíbil aby ho řešil.

Zásada č. 2 :  Faktury a dluhy se platí do data splatnosti. Pokud má kdokoliv problém s konkrétní úhradou, je na něm aby to řešil a to včetně komunikace s veřitelem. Tedy očekává se, že on bude volat a ne že bude volán. To, co se pak domluví, platí. Viz Zásada č. 1

Nemáme zájem o dodavatele nebo zákazníky ani o zakázky od zákazníků, kteří tyto zásady nectí, nebo ctít nechtějí..

S úctou vůči všem férovým a poctivým dodavatelům a zákazníkům

Ing. David Flekna, jednatel společnosti

Blacklist firem

66418909         Josef Švaňhal

63233037         Miroslav Jech

28886429         WRAGET SAN s.r.o.

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Miroslav Feřtr, Zátopkova 586, Zeleneč

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Šárka Čeloudová, Poláčkova 5103/2, Jihlava

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Lubomír Matal, Koldínova 1145/4, Praha

Společnosti, kde majitelem nebo členem statutárního orgánu je Dagmar Ashfordová, Komenského 1994/26, Boskovice